tam.co.th ส่งฟรี

Privacy Policy

www.tam.co.th เราเข้าใจและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญ เราเก็บชื่อ อีเมล์และที่อยู่ของท่านไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการของเราแก่ท่านเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ มีคำสั่งจากศาลหรือโดยกฎหมาย